Internkontroll og nødlyskontroll

Internkontroll og Nødlyskontoll

 • Internkontroll Elektro (krav fra myndighetene)
 • Nødlyskontroll

Internkontroll av elektriske anlegg

 • Forskriften om internkontroll trådde i kraft i 1992 og ble revidert i 1997. Myndighetene har nå begynt å innskjerpe kravene i denne forskriften. Bedriftens daglig leder har ansvaret for innføring og gjennomføring av internkontroll, men det praktiske arbeidet med oppgradering, tilrettelegging og jevnlig kontroll kan delegeres. Dette kan vi assistere dere med.
  • Stadig økende krav til effektivisering av driftsrutiner og prosedyrer resulterer alt for ofte i manglende bevilgninger til periodisk ettersyn og vedlikehold. Denne tankegangen reduserer umiddelbart kostnader, som siden kan resultere i uønsket stopp og kostbare reparasjoner.
  • Elektriske installasjoner er ofte valgt med laveste pris som eneste parameter. Sjelden er sammenhengen mellom kvalitetsnivå og tid vurdert seriøst nok. Konsekvensene av denne tids- og kostnadsmessige sammenhengen mellom investeringsnivå og drift/vedlikehold er i dag klarere en noen gang.

Vi tilpasser internkontroll av det elektriske anlegget til den enkelte eiendom

De 3 mest brukte varianter:

 1. Seksjon av en eiendom. Rettet mot leietaker som disponerer en del av en eiendom. Eks. butikker og kontor.
 2. Eiendommens fellesareal. Rettet mot eiere/forvaltere av eiendommer med mange leietakere. Der man tar for seg fellesareal, hovedtavle, tekniske rom, utvendig m.m. I tillegg utarbeider en oversikt over leietakere sin status vedrørende IK på deres leieområde. På denne måten har eier/forvalter aktivt utført den kontrollerende rollen og kan deretter informere/pålegge leietakere om Deres plikt til å utføre IK på el. anlegget i h.h.t. myndighetenes krav og spesifikasjoner i leiekontrakter.
 3. Hele eiendommen. Rettet mot eiendommer med en bruker eller flere brukere der det er en fast driftansvarlig på bygget hele tiden som kan koordinere og foreta/følge opp bruken av IK konseptet.
Internkontroll Orig

Dokumentasjon utarbeides på nett i et WEB basert kontrollsystem, med oversikt over følgende:

 • Hovedkontroll
 • Egenkontroll (legge inn avvik og utføre retting online)
 • Oversikt over åpne avvik (sjekke status og lukke avvik online)
 • Oversikt over lukkede avvik
 • Kontaktpersoner
 • Risikovurderinger
Websystem Orig

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
22 72 79 50